Mellanstadiet-Test

MELLANSTADIE

Kemi fortsättning från grundläggande
Vi utgår ifrån temat och anpassar till din grupp.

Fysik fortsättning från grundläggande
Vi utgår ifrån temat och anpassar till din grupp.

Vattnets egenskaper och kretslopp
Temat behandlar vattnets egenskaper och former och har en miljökoppling.

Vem äger luften?
Vi utgår ifrån temat och anpassar till din grupp.

Ellära fortsättning
Vi utgår ifrån temat och anpassar till din grupp.


Magnetism
Handlar om magnetkraften. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska undersökningar och experiment.
I temat testar vi olika magneter och material, magnetkraft och användningsområden.

Tema Energi
Vi utgår ifrån temat och anpassar till din grupp.


Programmering
Vi använder oss av analog och digital programmering och jobbar med Blue Bots. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska moment. I temat testar vi problemlösning, följer ordning och kommandon.

Programmering lego
Vi använder oss av analog och digital programmering och jobbar med Lego Spike. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska moment. I temat bygger vi lego efter ritning och programmerar vår ”robot”.

Programmering micro bit
Vi använder oss av analog och digital programmering och jobbar med micro bit.

Tema Geometri
Vi utgår ifrån temat och anpassar till din grupp.

Tema Algebra VT23
Vi utgår ifrån temat och anpassar till din grupp.

Tema Talbaser VT23
Vi utgår ifrån temat och anpassar till din grupp.

Tema Primtal och faktoruppdelning VT23
Vi utgår ifrån temat och anpassar till din grupp.

Inspirations paket HT22222
Uppdatera denna text

PRISER1 pass
Grundskola, halvklass max 15 elever1600 kr
Grundskola, helklass 16–30 elever2100 kr
2 pass
Grundskola, halvklass max 15 elever3000 kr
Grundskola, helklass 16–30 elever4000 kr
3 pass
Grundskola, halvklass max 15 elever4500 kr
Grundskola, helklass 16–30 elever6000 kr