Kompetensutveckling för pedagoger

Kompetens-utveckling för pedagoger

Kompetensutveckling erbjuds till dig som är förskollärare och lärare. Du kan önska kompetensutveckling inom matematik, teknik och naturvetenskap.

Hör av dig med dina önskemål till oss, vi lotsar dig vidare till någon av våra ansvariga pedagoger. Bästa resultatet åstadkommer både vi och ni om ni är en grupp av pedagoger, ett arbetslag kanske.

Nuvarande utbud
Vårt nuvarande utbud handlar om Inspiration i Kemi för förskolepedagoger, Kemi och fysik för lärare i yngre åldrar (F-6), Programmering.

Ring eller maila oss angående frågor om kompetensutveckling.
0303-240 440
info@molekylverkstan.se