Förskola och Grundskola

Experimentera med gruppen!

Välj ett tema och välj antal pass (1–3) och välj var du vill genomföra din bokning, antingen på plats hos oss eller ute hos er på er enhet.
Finns såväl för förskola och grundskola.
Vissa teman och pass kan också genomföras online.
Alla våra teman för förskolegrupper och skolklasser är uppdaterade enligt läroplanerna (Lpfö 18, Lgr 22).

Välj något tema från vårt utbud
Våra pass startar en process som ger bättre förutsättningar, kunskaper och nya pedagogiska idéer för lärare och elever som man kan arbeta vidare med på egen hand. Du kan också lägga in våra pass i mitten av ditt tema eller som en avslutning på ditt tema eller som alla tre delarna. Du väljer det som passar din undervisning och din grupp bäst.

Molekylverkstans arbetssätt lockar till initiativtagande, kommunikation och samarbete. Vi vill att barn, elever och vuxna tillsammans tar ansvar.
Det leder till att vi bättre förstår vår omvärld och skapar förutsättningar för demokrati och en hållbar framtid.

Saknar du något tema?
Hör av dig till oss med önskemål på tema så syr vi ihop ett tema med lämpligt antal pass som passar dig och din undervisning.

Molekylverkstan på egen hand
Du som pedagog har möjlighet att boka besök utan vår handledning. Eleverna/barnen får möjlighet att testa våra interaktiva stationer inom kemi, fysik, biologi, matematik och teknik.
Låt eleverna inspireras och uppleva en annan miljö än skolans. Hör av dig, vi bokar 90 minuter för en grupp i mån av plats.
Kostnad: 600 SEK.

Boka en heldag eller halvdag hos oss
Hör av dig till oss med önskemål om innehåll på dagen så syr vi ihop en lyckad hel- eller halvdag för er.

Kostnad: per grupp/klass (max 30 elever) 7500 SEK.
Kostnad: per halvklass (max 15 elever) 5000 SEK.

Ring eller maila oss för att få mer info om vårt utbud.
0303-240 440
info@molekylverkstan.se


FÖRSKOLAN

Kemi grundläggande
Handlar om enkla kemiska processer och fenomen. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska undersökningar och experiment. Vi utgår ifrån temat lösningar, blandningar, densitet anpassat till åldern.

Programmering
Vi använder oss av analog och digital programmering och jobbar med Blue Bots. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska moment. I temat testar vi problemlösning, följer ordning och kommandon.

Fysik grundläggande
Grundläggande och enkla fysikaliska begrepp och fenomen tas upp. Vi utgår ifrån tema luft, ljud, ljus eller elektricitet anpassat till åldern.

PRISER1 pass
Förskola, max 10 barn1600 kr
Förskola, 11–24 barn2100 kr
2 pass
Förskola, max 10 barn3000 kr
Förskola, 11–24 barn4000 kr
3 pass
Förskola, max 10 barn4500 kr
Förskola, 11–24 barn6000 kr


LÅGSTADIE

Kemi grundläggande

Handlar om enkla kemiska processer och fenomen. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska undersökningar och experiment. Vi utgår ifrån temat lösningar, blandningar, densitet anpassat till åldern.

Programmering
Vi använder oss av analog och digital programmering och jobbar med Blue Bots. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska moment. I temat testar vi problemlösning, följer ordning och kommandon.

Programmering lego
Vi använder oss av analog och digital programmering och jobbar med Lego Spike. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska moment. I temat bygger vi lego efter ritning och programmerar vår ”robot”.

Fysik grundläggande

Grundläggande och enkla fysikaliska begrepp och fenomen tas upp. Vi utgår ifrån tema luft, ljud, ljus eller elektricitet anpassat till åldern.

PRISER1 pass
Grundskola, halvklass max 15 elever1600 kr
Grundskola, helklass 16–30 elever2100 kr
2 pass
Grundskola, halvklass max 15 elever3000 kr
Grundskola, helklass 16–30 elever4000 kr
3 pass
Grundskola, halvklass max 15 elever4500 kr
Grundskola, helklass 16–30 elever6000 kr

MELLANSTADIE

Kemi fortsättning från grundläggande
Vi utgår ifrån temat och anpassar till din grupp.

Fysik fortsättning från grundläggande
Vi utgår ifrån temat och anpassar till din grupp.

Vattnets egenskaper och kretslopp
Temat behandlar vattnets egenskaper och former och har en miljökoppling.

Vem äger luften?
Vi utgår ifrån temat och anpassar till din grupp.

Ellära fortsättning
Vi utgår ifrån temat och anpassar till din grupp.

Magnetism
Handlar om magnetkraften. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska undersökningar och experiment.
I temat testar vi olika magneter och material, magnetkraft och användningsområden.

Tema Energi
Vi utgår ifrån temat och anpassar till din grupp.

Programmering
Vi använder oss av analog och digital programmering och jobbar med Blue Bots. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska moment. I temat testar vi problemlösning, följer ordning och kommandon.

Programmering lego
Vi använder oss av analog och digital programmering och jobbar med Lego Spike. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska moment. I temat bygger vi lego efter ritning och programmerar vår ”robot”.

Programmering micro bit
Vi använder oss av analog och digital programmering och jobbar med micro bit.

Tema Geometri
Vi utgår ifrån temat och anpassar till din grupp.

Tema Algebra
Vi utgår ifrån temat och anpassar till din grupp.


Vi utgår ifrån temat och anpassar till din grupp.


Vi utgår ifrån temat och anpassar till din grupp.

PRISER1 pass
Grundskola, halvklass max 15 elever1600 kr
Grundskola, helklass 16–30 elever2100 kr
2 pass
Grundskola, halvklass max 15 elever3000 kr
Grundskola, helklass 16–30 elever4000 kr
3 pass
Grundskola, halvklass max 15 elever4500 kr
Grundskola, helklass 16–30 elever6000 kr

HÖGSTADIE

Ellära/Elektronik
Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska undersökningar och experiment.

Programmering
Vi använder oss av analog och digital programmering och jobbar med micro bit. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska moment. I temat testar vi problemlösning, följer ordning och kommandon.

PRISER1 pass
Grundskola, halvklass max 15 elever1600 kr
Grundskola, helklass 16–30 elever2100 kr
2 pass
Grundskola, halvklass max 15 elever3000 kr
Grundskola, helklass 16–30 elever4000 kr
3 pass
Grundskola, halvklass max 15 elever4500 kr
Grundskola, helklass 16–30 elever6000 kr