Lågstadie-Test

LÅGSTADIE

Kemi grundläggande HT22
Handlar om enkla kemiska processer och fenomen. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska undersökningar och experiment. Vi utgår ifrån temat lösningar, blandningar, densitet anpassat till åldern.

Vattnets egenskaper VT23
Handlar om enkla kemiska processer och fenomen. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska undersökningar och experiment. Temat behandlar vattnets egenskaper och former och har en miljökoppling.

Magnetism VT23
Handlar om magnetkraften. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska undersökningar och experiment.
I temat testar vi olika magneter och material, magnetkraft och användningsområden.


Luftens egenskaper VT23
Handlar om enkla kemiska processer och fenomen. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska undersökningar och experiment. Temat behandlar luftens egenskaper och former och har en miljökoppling.

Programmering HT22
Vi använder oss av analog och digital programmering och jobbar med Blue Bots. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska moment. I temat testar vi problemlösning, följer ordning och kommandon.

Programmering lego HT22
Vi använder oss av analog och digital programmering och jobbar med Lego Spike. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska moment. I temat bygger vi lego efter ritning och programmerar vår ”robot”.

Fysik grundläggande HT22
Grundläggande fysikaliska ord och begrepp och fenomen som tar sin utgång i lekplatsen.

Matematik och språket VT23
Matematiska ord och begrepp på ett lekfullt sätt med fokus på språket och ordens betydelse. Konkret, lustfyllt och inspirerande för såväl barn som pedagog.

Ellära VT23
Grundläggande ellära med inriktning på enklare kopplingar och hur strömmen går.

Inspirations paket HT22222
Uppdatera denna text

PRISER1 pass
Grundskola, halvklass max 15 elever1600 kr
Grundskola, helklass 16–30 elever2100 kr
2 pass
Grundskola, halvklass max 15 elever3000 kr
Grundskola, helklass 16–30 elever4000 kr
3 pass
Grundskola, halvklass max 15 elever4500 kr
Grundskola, helklass 16–30 elever6000 kr