Förskola-Test

FÖRSKOLAN

Kemi grundläggande HT22
Handlar om enkla kemiska processer och fenomen. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska undersökningar och experiment. Vi utgår ifrån temat lösningar, blandningar, densitet anpassat till åldern.

Tema vatten VT 23
Handlar om enkla kemiska processer och fenomen. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska undersökningar och experiment. Temat behandlar vattnets egenskaper och former och har en miljökoppling.

Magnetism VT23
Handlar om magnetkraften. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska undersökningar och experiment.
I temat testar vi olika magneter och material, magnetkraft och användningsområden.

Programmering HT22
Vi använder oss av analog och digital programmering och jobbar med Blue Bots. Inspirationstillfället innehåller en kort teoretisk genomgång samt praktiska moment. I temat testar vi problemlösning, följer ordning och kommandon.

Matematik och språket VT23
Matematiska ord och begrepp på ett lekfullt sätt med fokus på språket och ordens betydelse. Konkret, lustfyllt och inspirerande för såväl barn som pedagog.

Fysik grundläggande HT22
Grundläggande fysikaliska ord och begrepp och fenomen som tar sin utgång i lekplatsen.

Inspirations paket HT22222
Uppdatera denna text

PRISER1 pass
Förskola, max 10 barn1600 kr
Förskola, 11–24 barn2100 kr
2 pass
Förskola, max 10 barn3000 kr
Förskola, 11–24 barn4000 kr
3 pass
Förskola, max 10 barn4500 kr
Förskola, 11–24 barn6000 kr